Ogólna liczba studentów - 8601 (wg GUS z 2014 r.)

w tym: studenci studiów stacjonarnych I, II stopnia - 6618

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • administracja
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • ekonomia
 • elektronika przemysłowa
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • europeistyka
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • technologie energetyki odnawialnej
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

PRACOWNICY (stan na 31 XII 2015 r.)

Ogólna liczba pracowników – 923 

Liczba nauczycieli akademickich - 525
w tym:

• profesorowie zwyczajni - 28
• profesorowie nadzwyczajni - 119
• adiunkci - 226
• asystenci - 81
• pozostali - 71