Uchwała nr 202 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa