Politechnika Opolska

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, tel. 77 449 8224

Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Oleska 129

w skład której wchodzą:

- działka nr 422/4 k. m. 8 o obszarze 0,4473 ha, obręb ewidencyjny 0055 Gosławice,

- działka nr 518 k. m. 10 o obszarze 0,0784 ha, obręb ewidencyjny 0118 Zakrzów.

Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej KW OP1O/00076466/2, prawo własności jest wpisane na rzecz Politechniki Opolskiej.

Cena wywoławcza netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)  przedmiotu przetargu wynosi 1 962 800zł

(słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)

Wadium 196 280 zł

( słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2019 r. w budynku nr 5 pok. nr 8 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie jw. na rachunek Politechniki Opolskiej o numerze 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 do dnia 25 lutego 2019 r. z adnotacją „Wadium – Przetarg – Oleska 129”.

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w sekretariacie Kanclerza Politechniki Opolskiej w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76 (budynek nr 5) pok. nr 8 do dnia 26 lutego 2019 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Oleska 129”.

Ogłoszenie, wraz z warunkami przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.po.opole.pl), na stronie www.po.opole.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku nr 5 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.

Dodatkowe informacje oraz ustalenie terminu wizji lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 77 449 8540 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76, 45-758 Opole. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, archiwizacji przez okres 15 lat. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE.pdf 4832 kB04-12-2018 08:3504-12-2018 08:35
Pobierz plik (Warunki - Ogłoszenie_Zapole  przetarg 2018 szczegółowe BIP.pdf)Warunki - Ogłoszenie_Zapole przetarg 2018 szczegółowe BIP.pdf 263 kB04-12-2018 08:3504-12-2018 08:35