Informacje na temat zamówień publicznych do 30 000 euro w projektach UE Politechniki Opolskiej można śledzić na stronie: http://www.po.opole.pl/...