Informacje na temat zamówień publicznych Politechniki Opolskiej można śledzić na stronie: http://przetargi.po.opole.pl.