Ogólna liczba studentów - 6415 (stan na 30 XI 2016 r.) w tym:

studia stacjonarne - 5030

studia niestacjonarne - 1385

Liczba doktorantów - 132 ( stan na 31 XII 2016 r.)

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 113 ( stan na 31 XII 2016 r.)

Kierunki studiów objęte rekrutacją na rok akademicki 2017/2018:

 • administracja
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • ekonomia
 • elektronika przemysłowa
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • przemysłowe technologie informatyczne
 • systemy biotechniczne
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologie energetyki odnawialnej
 • transport
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

PRACOWNICY (stan na 31 XII 2016 r.)

Ogólna liczba pracowników – 911 

Liczba nauczycieli akademickich - 518
w tym:

• profesorowie zwyczajni - 28
• profesorowie nadzwyczajni - 121
• adiunkci - 220
• asystenci - 71
• pozostali - 78