CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Ogólna liczba studentów - 4620 (stan na 31 XII 2022 r.) w tym:

studia stacjonarne - 3057

studia niestacjonarne - 1563

Liczba doktorantów - Szkoła doktorska - 75 ( stan na 31 XII 2022 r.) 

Studia doktoranckie - 9 ( stan na 31 XII 2022 r.) 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 35 ( stan na 31 XII 2022 r.)

Kierunki studiów objęte rekrutacją na rok akademicki 2023/2024:

 • analityka danych w biznesie
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • dietetyka i jakość żywności
 • ekonomia
 • elektronika i systemy komputerowe
 • elektrotechnika
 • energetyka i inżynieria środowiska
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • informatyka w języku angielskim
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria środowiska w języku angielskim
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn w języku angielskim
 • mechatronika
 • sport i bezpieczeństwo
 • technologie energetyki odnawialnej
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo przemysłowe
 • zarządzanie
 • zarządzanie w języku angielskim
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

PRACOWNICY (stan na 31 XII 2022 r.)

Ogólna liczba pracowników – 797

Liczba nauczycieli akademickich - 425
w tym:

• profesorowie - 41
• profesorowie Uczelni - 111
• adiunkci - 225
• asystenci - 25
• pozostali - 23