CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Ogólna liczba studentów - 5834 (stan na 31 XII 2019 r.) w tym:

studia stacjonarne - 4060

studia niestacjonarne - 1774

Liczba doktorantów - 79 ( stan na 31 XII 2020 r.) w tym: 

Szkoła doktorska - 36 

Studia doktoranckie - 43

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 45 ( stan na 31 XII 2019 r.)

Kierunki studiów objęte rekrutacją na rok akademicki 2020/2021:

 • administracja
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • ekonomia
 • elektronika przemysłowa
 • elektrotechnika
 • energetyka i inżynieria środowiska
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • przemysłowe technologie informatyczne
 • systemy biotechniczne
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologie energetyki odnawialnej
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo przemysłowe
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

PRACOWNICY (stan na 31 XII 2020 r.)

Ogólna liczba pracowników – 831

Liczba nauczycieli akademickich - 451
w tym:

• profesorowie - 38
• profesorowie Uczelni - 112
• adiunkci - 240
• asystenci - 27
• pozostali - 34