Ogólna liczba studentów - 6203 (stan na 30 XI 2017 r.) w tym:

studia stacjonarne - 4587

studia niestacjonarne - 1616

Liczba doktorantów - 130 ( stan na 31 XII 2017 r.)

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 147 ( stan na 31 XII 2017 r.)

Kierunki studiów objęte rekrutacją na rok akademicki 2017/2018:

 • administracja
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • ekonomia
 • elektronika przemysłowa
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • przemysłowe technologie informatyczne
 • systemy biotechniczne
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologie energetyki odnawialnej
 • transport
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

PRACOWNICY (stan na 31 XII 2017 r.)

Ogólna liczba pracowników – 888 

Liczba nauczycieli akademickich - 504
w tym:

• profesorowie zwyczajni - 30
• profesorowie nadzwyczajni - 119
• adiunkci - 219
• asystenci - 60
• pozostali - 76