CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Ogólna liczba studentów - 4991 (stan na 31 XII 2021 r.) w tym:

studia stacjonarne - 3335

studia niestacjonarne - 1656

Liczba doktorantów - Szkoła doktorska - 46 ( stan na 31 XII 2021 r.) 

Studia doktoranckie - 43 ( stan na 31 XII 2020 r.) 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych - 154 ( stan na 31 XII 2021 r.)

Kierunki studiów objęte rekrutacją na rok akademicki 2022/2023:

 • administracja
 • architektura
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • ekonomia
 • elektronika i systemy komputerowe
 • elektrotechnika
 • energetyka i inżynieria środowiska
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • przemysłowe technologie informatyczne
 • sport i bezpieczeństwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologie energetyki odnawialnej
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo przemysłowe
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

PRACOWNICY (stan na 31 XII 2021 r.)

Ogólna liczba pracowników – 809

Liczba nauczycieli akademickich - 444
w tym:

• profesorowie - 41
• profesorowie Uczelni - 113
• adiunkci - 234
• asystenci - 28
• pozostali - 28