CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Politechnika Opolska

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, tel. 77 449 8349

Ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Oleska 129

w skład której wchodzą:

- działka nr 422/4 k. m. 8 o obszarze 0,4473 ha, obręb ewidencyjny 0055 Gosławice,

- działka nr 518 k. m. 10 o obszarze 0,0784 ha, obręb ewidencyjny 0118 Zakrzów.

Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej KW OP1O/00076466/2,

prawo własności jest wpisane na rzecz Politechniki Opolskiej.

Cena wywoławcza netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)  przedmiotu przetargu wynosi

2 561 700 zł

(słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych)

Wadium 256 170 zł

(słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu  03 marca 2022 r. w budynku nr 5 pok. nr 8 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie jw. na rachunek Politechniki Opolskiej o numerze 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 do dnia 24 lutego 2022 r. z adnotacją „Wadium – Przetarg – Oleska 129”.

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w sekretariacie Kancelarii Politechniki Opolskiej w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76 (budynek nr 5) pok. nr 8 do dnia 25 lutego 2022 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Oleska 129”.

Ogłoszenie, wraz z warunkami przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.po.opole.pl), na stronie www.po.opole.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze w budynku nr 5 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu. Dodatkowe informacje oraz ustalenie termonu wizji lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 77 449 8349 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76, 45-758 Opole. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, archiwizacji przez okres 15 lat. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Opolu, ul. Oleska 129, grudzień 2021 r..pdf)Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Opolu, ul. Oleska 129, grudzień 2021 r..pdf Rafał Sosnowski170 kB03-12-2021 09:1803-12-2021 09:18
Pobierz plik (ZAPOLE ogłoszenie Przetarg grudzień 2021 .pdf)ZAPOLE ogłoszenie Przetarg grudzień 2021 .pdf Rafał Sosnowski139 kB03-12-2021 09:1803-12-2021 09:18
Pobierz plik (Informacja - wynik negatywny 2.pdf)Informacja - wynik negatywny.pdf Mirosław Gucwa446 kB08-07-2019 11:4108-07-2019 11:41
Pobierz plik (Warunki - Ogłoszenie_Zapole II przetarg 2019.pdf)Warunki - Ogłoszenie_Zapole II przetarg 2019.pdf Rafał Sosnowski264 kB05-04-2019 07:1705-04-2019 07:17
Pobierz plik (Ogłoszenie - II przetarg.pdf)Ogłoszenie - II przetarg.pdf Rafał Sosnowski4836 kB05-04-2019 07:1705-04-2019 07:17
Pobierz plik (Informacja - wynik negatywny.pdf)Informacja - wynik negatywny.pdf Rafał Sosnowski427 kB04-03-2019 14:2204-03-2019 14:22