CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

 SKŁAD SENATU W KADENCJI 2016-2020 :

 1. dr hab. inż. Marcin LORENC
 2. dr Anida STANIK-BESLER            
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR
 4. dr hab. Grzegorz KRÓLCZYK
 5. prof. dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY
 7. dr hab. inż. Damian BĘBEN
 8. dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI
 9. dr inż. Henryk NOWAK
 10. Marek ŚWITAŁA
 11. dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ
 12. dr hab. inż. Wojciech HUNEK
 13. dr inż. Jacek KORNIAK
 14. Adrian LINIEK
 15. dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK
 16. dr hab. inż. Sławomir ZATOR
 17. dr inż. Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ
 18. Natalia JOACHIM
 19. prof. dr hab. inż. Janusz POSPOLITA
 20. dr hab. inż. Anna KRÓL
 21. dr hab. inż. Adam NIESŁONY
 22. dr inż. Stanisław ANWEILER
 23. Tomasz JURCZYK
 24. dr hab. Zbigniew BORYSIUK
 25. dr hab. Wiesław DROBEK
 26. dr hab. Cezary KUŚNIERZ
 27. dr Barbara WOŚ
 28. Dominika BUDEK
 29. dr hab. inż. Janusz WIELKI
 30. dr hab. Maria BERNAT
 31. dr inż. Marzena SZEWCZUK-STĘPIEŃ
 32. Marcin KOLMAN
 33. dr hab. inż. Katarzyna SZWEDZIAK
 34. mgr Magdalena FILIPEK
 35. mgr inż. Mirosław GUCWA
 36. mgr Magdalena DOLIŃSKA
 37. mgr inż. Jarosław NOWAK
 38. Bartosz POLOK

Członkowie Senatu z głosem doradczym:

Zgodnie z paragrafem 25 ust. 3 Statutu Politechniki Opolskiej w posiedzeniach Senatu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w Uczelni, a także prorektorzy, dziekani, przewodniczący rad naukowych dyscyplin, w których Uczelnia posiada uprawnienia doktoryzowania, kanclerz, kwestor, oraz przedstawiciel rady uczelni - jeżeli nie są członkami senatu. Rektor może zapraszać na posiedzenia senatu również inne osoby.