WŁADZE REKTORSKIE

 • prof. dr hab. inż. Marek TUKIENDORF - Rektor – Przewodniczący Senatu
 • prof. dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN - Prorektor ds. nauki (pierwszy zastępca Rektora)
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁAGODA - Prorektor ds. badań i rozwoju
 • dr hab. inż. Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, prof. PO - Prorektor ds. dydaktyki
 • prof. dr hab. Krzysztof MALIK - Prorektor ds. studenckich i inwestycji

Dziekani

 • Dziekan WBiA - prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
 • Dziekan WEiZ - dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO
 • Dziekan WEAiI -prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • Dziekan WIPiL - dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO
 • Dziekan WM - prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita
 • Dziekan WWFiF - dr hab. Zbigniew Borysiuk, prof. PO
 • Dziekan WIST - dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub doktora habilitowanego

 • dr hab. inż. Damian Będen, prof. PO - WBiA
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO - WBiA
 • dr hab. Maria Bernat, prof. PO - WEiZ
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO - WEAiI
 • dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO - WEAiI
 • dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO - WIPiL
 • dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO - WIPiL
 • dr hab. inż. Anna Król, prof. PO - WM
 • dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO - WM
 • dr hab. Wiesław Drobek, prof. PO - WWFiF
 • dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO - WWFiF

Pozostali nauczyciele akademiccy

 • dr inż. Henryk Nowak - WBiA
 • dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień - WEiZ
 • dr inż. Jacek Korniak - WEAiI
 • dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz - WIPiL
 • dr inż. Stanisław Anweiler - WM
 • dr Barbara Woś - WWFiF
 • mgr Magdalena Dolińska - SJO

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr Magdalena Filipek
 • mgr inż. Mirosław Gucwa

Przedstawieciel doktorantów PO

 • mgr inż. Agnieszka Szegda

Przedstawiciele studentów PO

 • Bartosz Polok - przewodniczący Samorządu Studentów PO
 • Marek Światała - WBiA
 • Alicja Wysocka - WEiZ
 • Dominik Woszek - WEAiI
 • Martin Klama - WIPiL
 • Mateusz Młyńczak- WWFiF
 • Łukasz Dziarmaga - WM

Członkowie Senatu z głosem doradczym

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 6 Statutu Politechniki Opolskiej w posiedzeniu Senatu biorą

udział z głosem doradczym: Kanclerz, Kwestor, Dyrektor Biblioteki Głównej oraz po jednym

przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Politechnice Opolskiej.

Rektor może zapraszać na posiedzenia Senatu inne osoby z własnej incjatywy lub na wniosek

Senatu.