WŁADZE REKTORSKIE 2016 - 2020:

 • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - Rektor
 • prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - Prorektor ds. nauki (pierwszy zastępca Rektora)
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - Prorektor ds. badań i rozwoju
 • dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO - Prorektor ds. dydaktyki
 • prof. dr hab. Krzysztof Malik - Prorektor ds. studenckich i inwestycji

Władze administracyjne: 

 • Kanclerz - mgr Barbara HETMAŃSKA
 • Kwestor, Z-ca Kanclerza - mgr Teresa BIAŁOWĄS-WOŹNIAK
 • Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Anna JAŃDZIAK
 • Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej - mgr inż. Beata KOPKA

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury: 

 • prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW ZEMBATY - dziekan
 • dr hab. inż. Damian BĘBEN, prof. PO – prodziekan ds. nauki
 • dr inż. Henryk NOWAK – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr inż. Arkadiusz MORDAK – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania: 

 • dr hab. inż. JANUSZ WIELKI, prof. PO - dziekan
 • dr hab. Maria BERNAT, profesor PO – prodziekan ds. nauki
 • dr inż. Brygida KLEMENS – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr inż. Marzena SZEWCZUK-STĘPIEŃ – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki: 

 • dr hab. inż. WALDEMAR SKOMUDEK, prof. PO - dziekan
 • dr hab. inż. Sławomir ZATOR, prof. PO – prodziekan ds. nauki
 • dr Anida STANIK-BESLER – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr Aleksandra ŻURAWSKA – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki: 

 • prof. dr hab. inż. TOMASZ BOCZAR - dziekan
 • dr hab. inż. Wojciech HUNEK, prof. PO – prodziekan ds. nauki
 • dr inż. Barbara GROCHOWICZ – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ, prof. PO – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Mechanicznego: 

 • prof. dr hab. inż. JANUSZ POSPOLITA - dziekan
 • dr hab. inż. Adam NIESŁONY, prof. PO – prodziekan ds. nauki
 • dr hab. inż. Krystian CZERNEK, prof. PO – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr hab. inż. Anna KRÓL, prof. PO – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: 

 • dr hab. ZBIGNIEW BORYSIUK, prof. PO - dziekan
 • dr hab. Cezary KUŚNIERZ, prof. PO – prodziekan ds. nauki
 • dr DAWID BĄCZKOWICZ – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr Dariusz NAWARECKI – prodziekan ds. współpracy i rozwoju