CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

WŁADZE REKTORSKIE 2016 - 2020:

 • dr hab. inż. Marcin LORENC - Rektor
 • prof. dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN - Prorektor ds. nauki (pierwszy zastępca Rektora)
 • dr hab. Grzegorz KRÓLCZYK - Prorektor ds. badań i rozwoju
 • dr Anida STANIK-BESLER - Prorektor ds. dydaktyki
 • prof. dr hab inż. Tomasz BOCZAR - Prorektor ds. studenckich i organizacyjnych

Władze administracyjne: 

 • Kanclerz - mgr Barbara HETMAŃSKA
 • Kwestor, Z-ca Kanclerza - mgr Teresa BIAŁOWĄS-WOŹNIAK
 • Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Anna JAŃDZIAK
 • Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej - mgr inż. Beata KOPKA

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury: 

 • prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW ZEMBATY - dziekan
 • dr inż. Henryk NOWAK – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr inż. Arkadiusz MORDAK – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania: 

 • dr hab. inż. JANUSZ WIELKI- dziekan
 • dr hab. Maria BERNAT – prodziekan ds. nauki
 • dr inż. Brygida KLEMENS – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr inż. Marzena SZEWCZUK-STĘPIEŃ – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki: 

 • dr hab. inż. WALDEMAR SKOMUDEK - dziekan
 • dr hab. inż. Sławomir ZATOR – prodziekan ds. nauki
 • dr Aleksandra ŻURAWSKA – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki: 

 • dr hab. inż. Wojciech HUNEK – prodziekan ds. nauki
 • dr inż. Barbara GROCHOWICZ – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ  – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Władze Wydziału Mechanicznego: 

 • prof. dr hab. inż. JANUSZ POSPOLITA - dziekan
 • dr hab. inż. Grzegorz ROBAK – prodziekan ds. organizacyjnych
 • dr hab. inż. Jacek WYDRYCH – prodziekan ds. dydaktyki

Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: 

 • dr hab. ZBIGNIEW BORYSIUK - dziekan
 • dr hab. Cezary KUŚNIERZ – prodziekan ds. nauki
 • dr DAWID BĄCZKOWICZ – prodziekan ds. dydaktyki
 • dr Dariusz NAWARECKI – prodziekan ds. współpracy i rozwoju

 Władze Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych: 

 •  dr hab. inż. - Katarzyna SZWEDZIAK - dzieka
 • dr inż. Włodzimierz BĘDKOWSKI - prodziekan ds. dydaktyki