CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

WŁADZE REKTORSKIE 2020 - 2024:

 • dr hab. inż. Marcin LORENC - Rektor
 • prof. dr hab inż. Tomasz BOCZAR - Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych (pierwszy zastępca Rektora)
 • prof. dr hab. Grzegorz KRÓLCZYK - Prorektor ds. nauki i rozwoju
 • dr Anida STANIK-BESLER - Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
 • dr inż. Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ  - Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Władze administracyjne: 

 • Dyrektor Generalny - 
 • Dyrektor Finansowy - mgr Małgorzata BROŻONOWICZ
 • Główny Księgowy - mgr Anna BAZYLI
 • Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Anna JAŃDZIAK
 • Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej - mgr inż. Beata KOPKA

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury: 

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY - dziekan
 • dr inż. Arkadiusz MORDAK – prodziekan ds. organizacyjnych
 • dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ – prodziekan ds. dydaktyki

Władze Wydziału Ekonomii i Zarządzania: 

 • dr inż. Marzena SZEWCZUK-STĘPIEŃ- dziekan
 • dr inż. Łukasz MACH– prodziekan ds. organizacyjnych
 • dr Piotr ZAMELSKI– prodziekan ds. dydaktyki

Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki: 

 • dr inż. Iwona ŁAPUŃKA- dziekan
 • dr inż. Dominika JAGODA-SOBALAK – prodziekan ds. organizacyjnych
 • dr Żaneta GRZYWACZ– prodziekan ds. dydaktyki

Władze Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki: 

 • dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ – prodziekan ds. nauki
 • dr inż. Ewelina PIOTROWSKA– prodziekan ds. organizacyjnych
 • dr inż. Małgorzata ZYGARLICKA– prodziekan ds. dydaktyki

Władze Wydziału Mechanicznego: 

 • dr hab. inż. Grzegorz ROBAK- dziekan
 • dr hab. inż. Krystian CZERNEK– prodziekan ds. organizacyjnych
 • dr inż. Jacek WYDRYCH– prodziekan ds. dydaktyki

Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: 

 • dr hab. Dawid BĄCZKOWICZ - dziekan
 • dr Dariusz NAWARECKI– prodziekan ds. organizacyjnych
 • dr Edyta MAJORCZYK– prodziekan ds. dydaktyki