CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015, poz. 2058 z poźn. zm.) informujemy, że:

  1. Politechnika Opolska posiada stronę internetową pod adresem: www.po.opole.pl, na której zgromadzone są informacje dotyczące działalności uczelni.
  2. Wewnętrznie obowiązujące akty prawne (Uchwały Senatu PO, Zarządzenia Rektora, Zarządzenia Dyrektora) gromadzone są w Biurze Organizacyjno-Prawnym i archiwum PO.
  3. Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Politechnikę Opolską w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.
  4. Informacja, która może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej czy pisemnej nie wymaga pisemnego wniosku o udostępnienie.