CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w Politechnice Opolskiej.