CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej obowiązujący od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

 • Złącznik nr 1 – Regulamin zakwaterowania w domach studenta Uczelni (1).
  • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta Uczelni (2).
  • Oświadczenie o dochodzie rodziny studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenta Uczelni (3).
  • Informacja w sprawie udostępnienia i przetwarzania danych osobowych studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenta Uczelni (4).
 • Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (5).
 • Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy/semestr letni (6).
 • Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o dochodach na 2020/2021 (7).
 • Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia studenta ubiegającego się o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 (8).
 • Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia studenta ubiegającego się o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 wraz z wnioskiem o przeliczenie dochodu (9).
 • Załącznik nr 7 (uchylony).
 • Załącznik nr 7a (10) - Wzór oświadczenia studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta Uczelni.
 • Załącznik nr 8 – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie studenta i członka rodziny studenta, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (11).
 • Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia o dochodzie rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (12).
 • Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej (13).
 • Załącznik nr 11 – Wzór wniosku o ponowne przeliczenie dochodu (14).
 • Załącznik nr 12 – Wzór oświadczenia studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (15).
 • Załącznik nr 13 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 (16).
 • Załącznik nr 14 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora (17).
 • Załącznik nr 15 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021 (18).
 • Załącznik nr 16 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 dla studentów pierwszego roku studiów (19).
 • Załącznik nr 17 – Zaświadczenie o działalności w studenckim kole naukowym (20).
 • Załącznik nr 18 (uchylony).
 • Załącznik nr 18a (21) – Wzór akceptacji osiągnięć naukowych.
 • Załącznik nr 18b (22) – Wzór akceptacji osiągnięć artystycznych.
 • Załącznik nr 18c (23) – Wzór akceptacji osiągnięcia sportowego o charakterze akademickim.
 • Załącznik nr 19 – Wzór wniosku o przyznanie zapomogi (24).
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin_tekst ujednolicony.pdf)Regulamin_tekst ujednolicony.pdf Mirosław Gucwa818 kB01-10-2020 10:5901-10-2020 10:59
Pobierz plik ((24)zał.19_Wzór wniosku o przyznanie zapomogi.pdf)(24)zał.19_Wzór wniosku o przyznanie zapomogi.pdf Mirosław Gucwa470 kB01-10-2020 10:5901-10-2020 10:59
Pobierz plik ((23)zał.18c_Wzór akceptacji osiągnięcia sportowego o charakterze akademickim_Załącznik nr 8 do zmiany Regulaminu świadczeń.pdf)(23)zał.18c_Wzór akceptacji osiągnięcia sportowego o charakterze akademickim_Załącznik nr 8 do zmiany Regulaminu świadczeń.pdf Mirosław Gucwa167 kB01-10-2020 10:5901-10-2020 10:59
Pobierz plik ((22)zał.18b_Wzór akceptacji osiągnięć artystycznyzh_Załącznik nr 7 do zmiany Regulaminu świadczeń.pdf)(22)zał.18b_Wzór akceptacji osiągnięć artystycznyzh_Załącznik nr 7 do zmiany Regulaminu świadczeń.pdf Mirosław Gucwa170 kB01-10-2020 10:5901-10-2020 10:59
Pobierz plik ((21)zał.18a_Wzór akceptacji osiągnięć naukowych_Załącznik nr 6 do zmiany Regulaminu.pdf)(21)zał.18a_Wzór akceptacji osiągnięć naukowych_Załącznik nr 6 do zmiany Regulaminu.pdf Mirosław Gucwa163 kB01-10-2020 10:5901-10-2020 10:59
Pobierz plik ((20)zał.17_Zaświadczenie o działalności w studenckim kole naukowym.pdf)(20)zał.17_Zaświadczenie o działalności w studenckim kole naukowym.pdf Mirosław Gucwa254 kB01-10-2020 10:5601-10-2020 10:56
Pobierz plik ((19)zał.16_Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów.pdf)(19)zał.16_Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów.pdf Mirosław Gucwa322 kB01-10-2020 10:5601-10-2020 10:56
Pobierz plik ((18)zał.15_Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów_Załącznik nr 5 do zmiany Regulaminu.pdf)(18)zał.15_Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów_Załącznik nr 5 do zmiany Regulaminu.pdf Mirosław Gucwa292 kB01-10-2020 10:5601-10-2020 10:56
Pobierz plik ((17)zał.14_Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora_Załącznik nr 4 do zmiany Regulaminu.pdf)(17)zał.14_Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora_Załącznik nr 4 do zmiany Regulaminu.pdf Mirosław Gucwa208 kB01-10-2020 10:5601-10-2020 10:56
Pobierz plik ((16)zał.13_Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.pdf)(16)zał.13_Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.pdf Mirosław Gucwa458 kB01-10-2020 10:5601-10-2020 10:56
Pobierz plik ((15)zał.12_Wzór oświadczenia studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.pdf)(15)zał.12_Wzór oświadczenia studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.pdf Mirosław Gucwa292 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((14)zał.11_Wzór wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.pdf)(14)zał.11_Wzór wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.pdf Mirosław Gucwa358 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((13)zał.10_Wzór oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.pdf)(13)zał.10_Wzór oświadczenia o nieuzyskiwaniu dochodu z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.pdf Mirosław Gucwa273 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((12)zał.9_Wzór oświadczenia o dochodzie rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.pdf)(12)zał.9_Wzór oświadczenia o dochodzie rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.pdf Mirosław Gucwa371 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((11)zał.8_Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie studenta i członka rodziny studenta.pdf)(11)zał.8_Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie studenta i członka rodziny studenta.pdf Mirosław Gucwa252 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((10)zał.7a_Wzór oświadczenia o zamieszkanu w domu studenta_Załącznik nr 3 do zmiany Regulaminu.pdf)(10)zał.7a_Wzór oświadczenia o zamieszkanu w domu studenta_Załącznik nr 3 do zmiany Regulaminu.pdf Mirosław Gucwa169 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((9)zał.6_Wzór oświadczenia studenta ubiegającego sie o stypendium socjalne na semestr letni wraz z wnioskiem o przeliczenie dochodu.pdf)(9)zał.6_Wzór oświadczenia studenta ubiegającego sie o stypendium socjalne na semestr letni wraz z wnioskiem o przeliczenie dochodu.pdf Mirosław Gucwa284 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((8)zał.5_Wzór oświadczenia studenta ubiegającego sie o stypendium socjalne na semestr letni.pdf)(8)zał.5_Wzór oświadczenia studenta ubiegającego sie o stypendium socjalne na semestr letni.pdf Mirosław Gucwa279 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((7)zał.4_Wzór oświadczenia o dochodach_Załącznik nr 2 do zmiany Regulaminu.pdf)(7)zał.4_Wzór oświadczenia o dochodach_Załącznik nr 2 do zmiany Regulaminu.pdf Mirosław Gucwa190 kB01-10-2020 10:5501-10-2020 10:55
Pobierz plik ((6)zał.3_Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego_Załącznik nr 1 do zmiany Regulaminu.pdf)(6)zał.3_Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego_Załącznik nr 1 do zmiany Regulaminu.pdf Mirosław Gucwa273 kB01-10-2020 10:5401-10-2020 10:54
Pobierz plik ((5)zał.2_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf)(5)zał.2_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf Mirosław Gucwa200 kB01-10-2020 10:5401-10-2020 10:54
Pobierz plik ((4)Informacja w sprawie udostępnienia i przetwarzania danych osobowych studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenta.pdf)(4)Informacja w sprawie udostępnienia i przetwarzania danych osobowych studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenta.pdf Mirosław Gucwa424 kB01-10-2020 10:5401-10-2020 10:54
Pobierz plik ((3)Oświadczenie o dochodzie rodziny studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenta.pdf)(3)Oświadczenie o dochodzie rodziny studenta ubiegającego się o miejsce w domu studenta.pdf Mirosław Gucwa400 kB01-10-2020 10:5401-10-2020 10:54
Pobierz plik ((2)wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta Uczelni.pdf)(2)wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta Uczelni.pdf Mirosław Gucwa346 kB01-10-2020 10:5401-10-2020 10:54
Pobierz plik ((1)zał.1_Regulamin zakwaterowania w domach studenta Uczelni.pdf)(1)zał.1_Regulamin zakwaterowania w domach studenta Uczelni.pdf Mirosław Gucwa291 kB01-10-2020 10:5401-10-2020 10:54